Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen, diensten, transacties en leveringen van De Leidsche Das. De voorwaarden zijn vrij toegankelijk via onze website. Middels het plaatsen van een bestelling geeft de klant aan akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Privacy

Gegevens worden opgeslagen en gebruikt om uw order af te handelen en eventueel in de toekomst contact met u op te nemen. Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming aan derden verspreid. Op onze website wordt gebruik gemaakt van webanalyse-software.

Kortingen

Kortingen hebben een uiterlijke gebruiksdatum, na deze datum vervalt het recht op de korting. Per bestelling kan niet meer dan één korting worden gebruikt. We behouden ons het recht voor kortingen niet te honoreren.

Retourneren

Via de wet koop op afstand heeft een consument het recht goederen die niet op maat zijn gemaakt binnen 14 dagen te retourneren. Maatwerk, zaken die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper, is expliciet uitgesloten van deze regeling.

Kwaliteitsgarantie

Wij streven te allen tijde naar tevreden klanten. U mag verwachten dat ons product aan de kwaliteit voldoet zoals vermeld op onze website en rekening is gehouden met uw persoonlijke wensen. Mocht u niet tevreden zijn, zullen wij ons uiterste best doen om samen met u een gepaste oplossing te vinden. De verplichting tot betaling vervalt niet.

Eigendomsrecht

Bij het ons toezenden van afbeeldingen, ontwerp of logo, zegt u toe de volledige rechten hierover te beschikken. U geeft ons toestemming voor het gebruik hiervan. Een door ons gemaakt werk, e.g. een ontwerp, blijft eigendom van de ontwerper en mag niet zonder toestemming worden gebruikt. Na inzage of levering bij de klant, mag het door ons gemaakte werk niet aan derden worden verspreid.

Bestelling

Een bestelling is bindend. Bij het annuleren van een reeds geplaatste bestelling mogen de kosten volledig in rekening gebracht worden bij de klant.

Druk- of zetfouten

Communicatie is onder voorbehoud van druk- en zetfouten, er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor zulke fouten.

Betaling

Na het plaatsen van een bestelling is de klant verplicht tot betaling binnen 14 dagen. Vooruitbetaling mag verlangd worden. Bankoverschrijving is altijd een geldige manier van betaling. Klant is bij niet-tijdige betaling belast met het voldoen van incassokosten en gerechtelijke kosten.

Afwijkingen

Zoals bij elk handwerk kunnen afwijkingen ontstaan. Wij zullen ons ervoor inzetten deze te minimaliseren, maar kunnen hier geen aansprakelijkheid voor aanvaarden. Bij een afwijking in de geleverde hoeveelheid zullen wij proportioneel vergoeden.

Levering

Gegeven levertijden zijn niet meer dan een indicatie en kunnen door verschillende factoren afwijken van de daadwerkelijke levertijd. Vertragingen zijn geen reden tot ontbinding van de overeenkomst c.q. bestelling. Risico’s vóór verzending naar de klant zijn voor de leverancier, ná verzending zijn risico’s voor de klant.

Overmacht

In het geval van het niet kunnen nakomen van onze verbintenissen bij overmacht kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Vertragingen of wanprestaties bij onze toeleveranciers, netstoringen, stakingen, overheidsmaatregelen, vervoersmoeilijkheden en ziekte zijn voorbeelden van situaties van overmacht.

Recht

Het Nederlands recht is onverminderd van toepassing.

KvK: 68.641.826
BTW ID: NL.002332635.B68